Vizyonumuz; Üniversitemizin uluslararası arenada uluslararasılaşmasını sürekli artıran, yeni ve güçlü ortaklıkların kurulmasını başlatan, uluslararası arenada ilgili tüm taraflara en kaliteli işbirliği ve destek hizmetlerini sağlayan, eğitimi, bilimi ve araştırmayı sürekli geliştiren ve yönlendiren lider bir birim olmaktır.

Misyonumuz; Üniversitemizin uluslararası bağlantılarını güçlü ortaklıklar ve işbirlikleri ile güçlendirerek, uluslararasılaşma sürecine daha fazla katkıda bulunmak; en başarılı uluslararası öğrencileri ve değişim programlarını üniversitemize kazandırmak; bu amaçlarla tüm dünyaya ulaşmak ve üretilen bilgilerin uluslararası toplumun kullanımına sunulmasının önünü açmaktır.